LJUDI,DOGAĐAJI,PROŠLOST,SADAŠNJOST
T R O J E G L A V A
OVAJ BLOG PIŠE

ZDENKO ČOBAN
pišite na e-mail;
trojeglava@hi.t-com.hr

TROJEGLAVA-FOTOGRAFIJE
 

PRIRODA-FOTOGRAFIJE
 

TROJEGLAVA

 
  
NE ZNAŠ GDJE JE TROJEGLAVA ?
KLIKNI GORE/KARTA

 

 

LINKOVI

 
        GRAD DARUVAR


      
DARUVARSKI PORTFOLIO

 
BLOG ZDENKO ČOBAN

DARUVARSKA GLJIVARENJA
GLJIVE I PRIRODA
PRIČE IZ PROŠLOSTI
POZIV NA SURADNJU

 Na ovom BLOGU bit će objavljeno sve što ima bilo kakove dodirne točke sa TROJEGLAVOM.

Pozivam sve koji svojim fotografijama ili mogu nešto napisati o Trojeglavi, pojedincima,obiteljima,događajima iz prošlosti ili sadašnjosti da to podjele sa svima nama. 
U Trojeglavi nas više nema puno, ima nas u svijetu, koji vučemo korijene iz Trojeglave i na ovaj način bismo na jednom mjestu mogli saznati dio naše prošlosti i sadašnjosti i saznati gdje živimo.

KATOLIČKO ZVONO U 
TROJEGLAVI
 

Blog
ponedjeljak, listopad 23, 2017


Nedavno sam na Gljivarskoj izložbi u Daruvaru susreo svojeg učitelja iz osnovne škole Milivoja Časteka.Bio nam je učitelj iz zemljopisa i prirode (mislim da se je tako predmet onda zvao ).Postoji jedna fotografija na kojoj se nalazi Milivoje Častek,Miloš Lukač,Ilija Ivanović i ja .Fotografija je snimljena 1967. Ili 1968.g.Tada se je radila školska šupa (drvarnica).Svi  mi nešto jači dečkići smo morali pomagati pri izgradnji.

Milivoje je iz Trojeglave otišao na odsluženje JNA.U  Trojeglavi je upoznao svoju suprugu Maricu Dakić koja je također bila učiteljica u Trojeglavi.

Lijepo je susresti svoje učitelje i evocirati uspomene.
 

cro-trojeglava @ 10:50 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, lipanj 19, 2017
 
JOVAN LUKIĆ
Nedavno sam dobio e-mail iz Urugvaja .Javila se ERIKA LUKIĆ ako nešto znamo o njenom djedu koji je rođen i ima porijeklo iz Trojeglave.U prilogu su dva dokumenta o nekažnjavanju i liječnička svjedodžba za gospodina Jovana Lukića .Dokumenti su izdani u Dežanovcu i Daruvaru.
Erika govori samo Španjolski ako netko zna nešto o njenom djedu neka se javi na moj e-mail ili na Erikin.( Erika Lukić ; aleuruguaya@gmail.com ).cro-trojeglava @ 10:56 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, travanj 28, 2017


Phillipe Sperka,Zdenko Čoban,Manue Sperka,Aurore Villemin Sperka,Bruno Villemin,Aglae  Villemin

 

Svatko od nas vuče svoje korijene koji su poznati ali nekima od nas baš i ne.Svi smo radoznali pa prije ili kasnije zainteresiramo se za svoju porodičnu prošlost i krenemo u istraživanje.To je potpuno prirodno i normalno i zato nas ljudski rod to razdvaja od nekih drugih bića na ovome svijetu.

Već neko vrijeme dobivam e-mailove iz jednog nalog sela na sjeverno-istoku Francuske.Kako ja ne govorim Engleski cijelo vrijeme (prevod Google)sam mislio da se dopisujem s muškom osobom.

Ovih dana sam dobio e-mail u kojem me obavještavaju da stižu u Daruvar.Naravno da sam morao potražiti pomoć svoje kćerke Ivane koja dobro govori Engleski.

 Dvije obitelji Sperka (kako mi u Trojeglavi smo ih zvali Šperka) su doputovali u Daruvar.

Našli smo se u srijedu 26.04. i vrlo ugodno smo se družili do kasno u noć.Dosta smo toga razjasnili iako sam ja samo bloger –amater koji eto nešto piše o Trojeglavi.

Zahvaljujući vrlo ugodnoj gospođi Aurore Villemin Sperka koja jedina od njih govori Engleski pa zajedno sa mojom kćerkom Ivanom smo se „napričali“.

Davne 1937.g.Viktor Sperka ,rođen u Trojeglavi 1908.g.sa svojom suprugom Karolinom rođenom Vrpka iz Šibovca  i sinom otputovali su u Francusku.

Bio je to put bez povratka ,nikad više se nisu vratili u Trojeglavu.

Treba napomenuti da su Šperke u Trojeglavu doselili iz Češke okolica Olomouc negdje između 1868-1888.godine i bili su po nacionalnosti Nijemci.

Sve ostalo je povijest i tužna priča kako dolazi do asimilacije i prilagodbe kroz desetljeća boravka u tuđini.

Gospoda koja su danas u Daruvar doputovali s ciljem da upoznaju svoje korijene su unuci Viktora i Karoline.U novoj domovini Viktor i Karoline nisu govorili niti Njemački,Češki niti Hrvatski.

Njihova djeca ,unuci i praunuci od ova tri jezika znadu samo pokoju riječ.

Bili su u Trojeglavi vidjeli groblje gdje su pokopani neki od njihovih predaka.Vidjeli su kućno mjesto gdje je rođen njihov djed.

U Hrvatskoj imaju još rođake Alojza (Lujza) Kovača koji živi u Dugom selu i Adelu Martinović koja živi u Pakracu.Ne poznaju se i ne kontaktiraju.

Rastali smo se s ovim vrlo ugodnim ljudima u želji da komunikaciju nastavimo i dalje.


cro-trojeglava @ 11:22 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, travanj 14, 2017
Prije nekoliko dana sam dobio e-mail kojega objavljujem u cijelosti-izvorno na Engleskom jeziku.Uz njega je i prijevod sa Googla.

Pretci gospodina Šperke su živjeli u Trojeglavi između dva svijetska rata.Hvala gospodinu što nam se javio.
 

‌Dear Zdenko,

I tried to send you this e-mail yesterday, but it returned.
I found this e-mail address on your differents websites : I hope you will receive it ...

Best regards,
Aurore VILLEMIN-SPERKA

 
A : zdenko.coban@ledo.hr
Envoyé: lundi 10 avril 2017 22:59
Objet : RE: Trojeglava

 

Dear Zdenko,

at first, I would like to apologize for not having answered you earlier, but a few days after my last e-mail, I had a big problem family : my nieces became orphans, and I had to take care of them.
I often think at your website : thanks to it, I discovered information on my family story. I want to really thank you.
If you want, you can publish this text on your website :

I write you from a little village from North East of France.
That's in that village from 150 inhabitants that my grandparents and my father arrived ... a few years ago ... only 80 years ago !
I'm gonna explain you this history in a few words.
My grandfather, Viktor Sperka, was born in your village, Trojeglava, on 26th of december 1908. He married with a beautiful woman from Daruvar who was called Karolina. He was a smith, and she was ruling in a rich family of Dios Daruvar, village where they settled down. They had a girl, Jaromilka, who died when she was very young, maybe on october 1933. One year latter, my father, Stanislas was born in Dios. The young Slavko was fearless !
My grandparents decided to come in France, to work in a farm which belonged to Swiss farmers. They arrived by trane, and they should have stayed here only 2 years. But it was in 1937, and after the second world war begans ... They didn't have enough money to come back in Croatia. They only could stay in France.
A large part (maybe all of them ?) of my grandfather's family left in other countries, like Canada, or United States. But I don't know more on their subject.
A new life began for them. My grandparents worked hard, and they bought a house, some hectares and a few cows, becoming farmers. They had a new baby, another boy, named Jean in 1945.
My grandmother died in 1964, full of sadness not to have returned to its country and not to have seen her family again. My grandfather died 20 years after.
A few years ago, I took the passport of my grand parents (and my father), and I saw the name of Trojeglava. I wrote this word in Google, and I discovered your website !! Incredible !! There is a website dedicated to this village ! My father didn't come back in Croatia anytime. Now he is old and illness, but thanks to your site, he learned a lot, and we discovered a lot of historical informations.
THANK YOU VERY MUCH, DEAR ALL, AND A REALLY SPECIAL THANK TO ZDENKO !!
Best regards from France,
AuroreI hope this small text is OK for you, and that it will interest the inhabitants of Trojeglava.

In a few days, I will make the most important journey of all my life by coming in Croatia, and by visiting Daruvar and Trojeglava. If you wish, we can meet. I let you decide !
I only ask you please not to publish my email address.

Thank you very much, dear Zdenko, it is so hard not to know from where you come from ...
Best regards from France with a very sunny weather !

Aurore VILLEMIN-SPERKA

 

PREVOD GOOGLE;

 

Pokušao sam vam poslati ovaj e-mail jučer, ali se vratio.
Otkrio sam ovaj e-mail adresu na svoje differents web stranice: Nadam se da će ga primiti ...

Lijepi Pozdrav,
Aurore Villemin-SPERKA
  
 
O: zdenko.coban@ledo.hr
Envoyé: Lundi 10 Avril 2017 22:59
Objet: RE: Trojeglava
  
Dragi Zdenko,

u početku, želio bih se ispričati jer nije ti odgovorio ranije, ali je nekoliko dana nakon mog zadnjeg e-maila, imao sam veliki problem obitelji: moja nećakinja postala siročad, i morao sam se brinuti o njima.
Često mislim na svoju web stranicu: zahvaljujući njemu, otkrio sam podatke o mojoj obitelji priče. Želim stvarno hvala.
Ako želite, možete objaviti ovaj tekst na web stranici:

Ti pisati iz malog sela iz sjeveroistoku Francuske.
To je u tom selu od 150 stanovnika koji je stigao moj djed i baka i moj otac ... prije par godina ... prije samo 80 godina!
Ja ću vam objasniti ovu povijest u nekoliko riječi.
Moj djed, Viktor Sperka, rođen je u svom selu, Trojeglava, 26. prosinca 1908. On je u braku s lijepom ženom iz Daruvara koji je bio pozvan Karolina. On je bio kovač, a ona je vlada u bogatoj obitelji Dios Daruvar, sela gdje su se naselili. Imali su djevojčicu, Jaromilka, koji je umro kad je bio vrlo mlad, možda u listopadu 1933. Godinu potonjem, moj otac, Stanislav rođen je u Dios. Mladi Slavko je neustrašiva!
Moji djed i baka odlučili doći u Francuskoj, za rad na farmi koja je pripadala švicarskih poljoprivrednika. Stigli Trane, a oni bi trebali ostati ovdje samo 2 godine. Ali to je bilo 1937. godine, a nakon Drugog svjetskog rata begans ... Oni nisu imali dovoljno novca da se vrati u Hrvatsku. Oni su samo mogli ostati u Francuskoj.
Veliki dio (možda ih sve?) Od mog djeda obitelj ostavio u drugim zemljama, poput Kanade ili SAD-u. Ali ja ne znam više na njihovoj temi.
Novi život počeo za njih. Moji baka i djed naporno radili, i oni kupili kuću, neke hektara i nekoliko krava, postaje poljoprivrednika. Imali su novu bebu, drugi dječak, po imenu Jean 1945.
Moja baka je umrla 1964. godine, pune tuge nije vratio u svoju zemlju, a ne da se opet vidjeti svoju obitelj. Moj djed je umro 20 godina kasnije.
Prije nekoliko godina, uzeo sam putovnicu mojih roditelja (i moj otac), i vidio sam ime Trojeglava. Napisao sam ovu riječ u Google, i otkrio sam svoju web stranicu !! Nevjerojatno !! Tu je web stranica posvećena ovom selu! Moj otac nije vratio u Hrvatsku u bilo koje vrijeme. Sada je star i bolest, ali hvala na svoje stranice, saznao je puno, a mi smo otkrili puno povijesnih informacija.
Hvala vam puno, Dragi svi, i stvarno Posebno hvala Zdenko !!
Srdačan pozdrav iz Francuske,
AuroreNadam se da ovaj mali tekst je u redu za vas, te da će interes stanovnika Trojeglava.

Za nekoliko dana, ja ću najvažnije putovanje cijelom svom životu dolaze u Hrvatsku, a posjetom Daruvar i Trojeglava. Ako želite, možemo zadovoljiti. I neka se odlučite!
Ja samo pitam vas molim da ne objavi svoju adresu e-pošte.

Hvala, dragi Zdenko, to je tako teško ne znam odakle dolaziš ...
Srdačan pozdrav iz Francuske s vrlo sunčanom vremenu!

Aurore Villemin-SPERKA

cro-trojeglava @ 08:17 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, listopad 9, 2016
Ž

Milka Milić sa unučadima

U centru Trojeglave postoji veliki zadružni dom.U njemu je s prednje strane gledajući iz ulice Vuka Karadžića,kako se je nekada ulica zvala,bila smještena trgovina mješovite robe OTP-DARUVAR,sa lijeve strane je bila otkupna zadruga PIK-ILOVE kasnije PODRAVKE.

Sa zadnje strane je smješten Dom kulture,jedna velika sala u kojoj se prikazivale školske priredbe,kino predstave,seoske zabave vatrogasaca,koja svadba a danas skoro isključivo karmine.Davno je bila i seoska gostionica smještena između Otkupne zadruge i Doma kulture.

Na katu je smještena Osnovna škola,koja se je premjestila kada sam ja krenuo u treći razred (1963)OŠ.

U Otkupnoj zadruzi se je otkupljivalo gotovo sve što su seljaci proizvodili.Jedno od posebnih otkupa je bila kupovina guščjih i pačjih jetri.

Seoske ženi bi negdje u ranu jesen počele šopati guske i patke.Postupak šopanja bi danas zaštitari životinja sigurno zabranili.Guske bi se zatvorili u male prostore i svaku večer bi žene kukuruz koji bi prethodno namočile gurali rukom ili specijalno izrađenim lijevkom u grlo guskama ili patkama.To šopanje je trajala nekoliko tjedana.Veličina to jest težina jetre bi ovisila o duljini šopanja i nekim specifičnim sastojcima koje bi žene dodavale u kukuruz.Niti jedna žena nije željela otkriti tajnu.Najuspješnija u veličini prodane jetre je bila Bjeta Pihir,vrlo vrijedna žena,koja je brzo govorila pa kad je razgovarala s mojom bakom Anom nisam pola toga razumio.

Moja baka bi šopala samo patke,radi malog dvorišta nismo držali guske.Četvrtkom bi se navečer klale patke kako bi se u petak mogla prodati jetra u Otkupnoj zadruzi.Jako bi se moralo paziti pri vađenju utrobe iz patke da se jetra ne ošteti,nije se smjelo i previše rasjeći patku jer bi patku otkupila baba Milićka.Baba Milićka je bila sitna košćata žena,poštena i vrlo vrijedna koja je otkupljivala jaja,masne kokice,patke, guske i nosila u Zagreb na tržnicu.Zaprežnim kolima su babu Milićku vozili na željezničku stanicu u Badljevinu s nekoliko košara spakovanih svježe zaklanih pataka,gusaka,kokoši i jaja.Sve bi to ta sitna vrijedna ženica po Zagrebu sama nosila i prodavala na tržnicama.

Ja bih petkom na porculanskom tanjuru nosio jetre na prodaju.U zadruzi bi Vaso Podunavac, visok,markantan čovjek i Josip Guri,sitan košćat čovjek,pogledali jetru te odredili klasu jetre.Zatim bi stavili na vagu izvagali te na papirnatom škaniclu izračunali vrijednost i iz blagajne meni izbrojili novce.

S dobivenim novcima sam otišao u trgovinu i baki Ani kupio sve što je bila zapisala na listu iskinutom iz stare teke.Sebi bi uvijek kupio deset deka svilenih bombona.Bile su to tvrde bombone s čokoladnim punjenjem,još danas mogu se prisjetiti toga finog okusa.

Danas nitko ne šopa niti guske niti patke,niti ih netko otkupljuje.Navodno se ta jetrica izvozila u Francusku.

One oštećene jetre ili koje u Otkupnoj zadruzi nisu htjeli kupiti baka bi s lukom ispekla meni i mojem djedu Tondi za doručak.

Koji je to bio fini doručak,za pamćenje.Moja baka Ana i djed Antun-Tondo  te djedova sestra Štefanija Hojka

 

cro-trojeglava @ 14:29 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
četvrtak, rujan 15, 2016


Nas Trojeglavčana ili onih koji vuku korijene iz Trojeglave ima razasuto svugdje po svijetu. Sjećam se kada sam bio mali kao su stizala pisma iz Amerike,Australije Kanade,Njemačke..., u Trojeglavu.To sam zapamtio zato što sam skupljao poštanske marke te bi se svaki puta obradovao kada bi kakvu lijepu šarenu markicu dobio od onih koji su svoje imali u svijetu.

Sadržaji tih pisama su se prepričavali mjesecima među susjedima ili rodbinom.Vijesti koje su stizale iz daljine bile su nekoliko mjeseci stare.Posebno su bile interesantne fotografije koje smo mi djeca sa čuđenjem gledali jer smo tada neke stvari prvi puta u životu vidjeli.Maštali smo o tim dalekim krajevima te se divili tim uglavnom meni nepoznatim Trojeglavčanima.

Danas živimo u vremenu interneta u vremenu kada svaka vijest ili informacije za nekoliko sekundi prostruji cijelom kuglom zemaljskom.Društvene mreže nam omogućavaju da ostanemo povezani i da jedni o drugima znamo puno više nego je to nekada bilo moguće.

Prošli tjedan sam bio na jednoj sahrani u Goveđem polju.Prijatelje koje sam susreo tamo nisam vidio godinama uglavnom ih pratim na Facebook-u i znam o njima puno kao i oni o meni.Tako o Peri znam sve iako živi u Srbiji a on me odmah upitao o mojem odlasku u penziju.Sa nekima čujem se preko Skype-a,sa nekima razmjenjujem poruke preko Vibera ili Messengera.Redovito pratim profile svih vas koji ste na fejsu. Čini mi se kao da smo svaki dan zajedno,uopće ne osjećam da se eto godinama nismo vidjeli.Internet nas je povezao.

Jedan lijepi doživljaj se desio nedavno.Moja kćerka Ivan je sa prijateljima otputovala na dvadesetak dana u Kanadu.Preko društvenih mreža javila joj se naša Trojeglavčanka Nada koja godinama živi u Kanadi i ponudila joj pomoć i mogućnost,iako se ne poznaju,da se nađu.Moja kćerka je tom lijepom gestom bila oduševljena,kad sam po povratku Ivane iz Kanada saznao za to iskreno i mene je to ganulo.

Lijepo je to da mi Trojeglavčani komuniciramo na taj način,da jedni o drugima imamo one nužne informacije,da pogledamo fotografije,da ne zaboravljamo svoje korijene,da znamo kako je svijet danas jedno malo globalno selo,baš onakvo kakva je nekada bila naša Trojeglava.

Moji seljani lijepo je vas i vaše obitelji vidjeti na društvenim mrežama.

Ponosan sam što sam Treglavčan i što sam sa većinom vas u kontaktu preko interneta.
 

cro-trojeglava @ 19:40 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, srpanj 6, 2016
U prošloj godini sam pisao o najstarijim trojeglavčanima (vidi link; http://www.cro-trojeglava.bloger.index.hr/post/najstariji-trojeglavcani/27216081.aspx

)Zakonitosti prirodnih procesa odlučuju o našem zdravlju o tome kada odlazimo sa ovog svijeta.Pravilo i redoslijed odlaska nema i to je ono na što ljudski um nikada neće moći utjecati.Kako je jučer svećenik na sahrani bake Nade rekao „ko se rodi mora i umrijeti“.

Dvoje od troje najstarijih trojeglavčana više nema među nama na ovom svijetu.U međuvremenu umro je Stjepan Patek i Nada Lukač.  

Ostala je najstarija među njima Amalija Šnajder.

Rado ćemo se sjećati ovo dvoje dobrih,poštenih i časnih ljudi.Dostojanstveno smo ih na našem zajedničkom katoličkom i pravoslavnom groblju ispratili.

Neka im je laka treglavačka zemlja.

A Šnajder Amaliji želimo da među nama proslavi 100 rođendan. cro-trojeglava @ 10:56 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, svibanj 31, 2016
Hojka Franjo je imao 4 brata i dvije sestre,braća su Josip,Stanislav,Alojz i Antun, a sestre su  Ana i Paulina.

Djeca Franje i Emilije su;Avgust roden 1924.god.,poginuo 1943 u Kaptolu kod Požege kao pripadnik partizana.

Slavica rođena 1928.god.živi u Beogradu,  udana Mitošević ima kćerku Olgicu ,živi u Pragu. Sin  Slavko rođen 1930.god. oženio se Marijom Lepka ,imaju dvoje djece Vjeru i sina Franju žive u Novskoj .

Kći Zlata rođena 1932 udana Brlet ima kćerku Željku.

Kćer Boženka rođena 1935.god. udata Velicki ima sina Miroslava.

Sin Rudolf Hojka (1928.god.-2008.god.),oženio se sa Čapek Franciskom (1930.god.-1984.god.)imali su dvoje djece Josip( Jozef) rođen 1954.god. i kćerku Lojsku rođenu 1958 iste godine umrla.

Sin Hojka Josip-Jozef (1954.god.) se oženio sa Miluškom Častek ,imaju troje djece.

 Hana rođena 1978.god. ima sina Karla.

Alenka i Libor rođeni 1983 .god. Alenka udana za Prohasku ima sina Vitu.

Libor oženjen  Ivanom imaju dva sina Lukasa i Bornu. FANIKA i RUDOLF HOJKA


JOSIP HOJKA 1976.g.

cro-trojeglava @ 07:36 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, siječanj 1, 2016


cro-trojeglava @ 16:56 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
subota, prosinac 12, 2015


Trojeglavačka kolinja su već odavno počela a je nikako da uhvatim vremena da napravim nekoliko dobrih fotografija za neka buduća vremena.Možda će netko sa sjetom pogledati za 20-30 godina kako se je živjelo i što se je radilo.

Ovaj naslov sam stavio malo iz zafrkancije pitajući svog prijatelja Zorana na koga da naslovim kolinje jer znam da je glavnu brigu oko hranjenja smokova imala Mara a da je on ih vidio tek danas na čengelama.

Na kolinju sam susreo svog prijatelja iz djetinjstva Đorđa Dabića koji sa obitelji živi u Srbiji i nismo se dugo vidjeli.

Malo smo pročavrljali i prisjetili se naše mladosti i dobrih ljudi koji su nam ostali u sječanju.

Vrijeme odmeće sve brže i brže. 

cro-trojeglava @ 13:25 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, rujan 19, 2015


Lijepo je da su vatrogasci sačuvali artefakte gotovo od samog postojanja DVD, sve do današnjih dana.Lijepo je da su se sjetili napraviti izložbu u prostoriji osnovne škole Trojeglava.To baš u prostoriji mojega razreda gdje sam sjedio jednu školsku godinu.Bio je to 7 razred.

Bilo je izloženo dosta dokumenata iz prošlih vremena,diploma,priznanja,zastava koje dodjeljuju povodom obljetnica.Impresionirao me je dokument tj.Knjiga zapisnika pri svakom održavanju sastanka vatrogasaca a datira iz 1890 godine.

Gosti i uzvanici su obišli izložbu i pomno su je razgledali.Nadam se da će sve to biti sačuvano za neka buduća pokoljenja a možda se nađe i neka prostorija u kojoj bi to bilo stalno izloženo i sačuvano.

cro-trojeglava @ 14:27 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, rujan 6, 2015
cro-trojeglava @ 18:58 |Komentiraj | Komentari: 0
 cro-trojeglava @ 18:23 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, rujan 5, 2015
Ne može proći niti jedna veselica vatrogasaca bez dobrog jela i pića.Trojeglavčani kao dobri domaćini su uvijek dobro počastili svoje goste.Veliki je to posao i za to je trebalo osigurati dobru ekipu kuharica i kuhara kao i onih koji poslužuju goste i na koncu sve to treba netko oprati i očistiti.

Njima se zahvaljujemo na dobrom jelu i piću.OVA MALA EKIPA JE ZASLUŽNA ZA DOBRO JELO.....ONI SU ZADUŽENI ZA HLADNO PIĆEON JE ZADUŽEN ZA KUHANJE GULAŠA,

BITI ĆE DOBAR BUDUĆI SUPRUGPRIPREME U TOKU.....ON ISPROBAVA DALI JE KOLA DOVOLJNO HLADNA.....ONI SU SPREMNI ZA GOSTE.....BITI ĆE TO PRAVI GULAŠ....NJIH DVIJE NISU SAMO SJEDILE.....MJEŠALE SU GULAŠ,DOK MUŠKA EKIPA NEGDJE ISPIJA

GEMIŠTE....A ONI SE JOŠ UVIJEK VOLE....SVE JE SPREMNO.....PONOSAN TATA.... MISLI MOŽDA BUDU USKORO I ZETOVI.

 

 

cro-trojeglava @ 21:13 |Komentiraj | Komentari: 0
Dugo u našem kraju nije padala kiša.Jutros rano je počelo kišiti,gotovo cijeli dan je padala kiša.

To nije spriječilo naše treglavačke vatrogasce da dostojno obilježe 130 obljetnicu postojanja.DVD-TROJEGLAVAVODSTVO DVD-TROJEGLAVAPREDSJEDNIK DVD-TROJEGLAVA ROBERT REZLER

MOŽDA SE NAĐU NOVCI ZA SANACIJU VATROGASNOG DOMA

SIGURNO NETKO OD OVE DJEČICE JE BUDUĆI VATROGASAC

MOŽDA BUDE I NETKO OD NJIH BUDUĆI VATROGASAC

U AKCIJI PRIJE POŽARA

 

cro-trojeglava @ 20:28 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, rujan 2, 2015


Sjećam se proslave Dobrovoljnog vatrogasnog društva prije 50 godina.Tada sam bio dječarac od 12 godina.Slavili su vatrogasci 80 obljetnicu svojega dobrovoljnog rada.Došlo je puno dobrovoljnih vatrogasnih društava iz okolice i gostiju koji su željeli uveličati skup.Slavilo se je na otvorenom,čini mi se da je to bilo negdje sa proljeća.Bio sam oduševljen koračnicama koje su izvodili limeni orkestri iz susjednih mjesta.Trojeglava nije imala svoju limenu glazbu.Paradirali su vatrogasci u svojim svečanim uniformama.Za mene njihovo svečano i dostojanstveno postrojavanje je ostavilo dubok doživljaj.Nakon onog službenog djela proslave do punog izražaja je došla na svoje ona vatrogasna maksima, grlo-gasi i vatrogasca od žeđi spasi.Pili su se tada gemišti i pivo u potocima a poneki vatrogasni dobrovoljac je našao svoje mjesto u obližnjem jarku jer je bilo teško uhvatiti pravac prema svojoj kući.DVD-Trojeglava spada u najstarija vatrogasna organizirana društva i sa time se treba ponositi.Velika većina tih dobrih ljudi,mojih seljana više nema među živima.Danas ostaju samo uspomene na njih i na njihov rad.Tradicija se je ipak održala do današnjih dana i upravo u subotu 06.09.2015.g. proslavit će 130.DVD- a Trojeglava.

Čestitamo im i zahvaljujemo na radu.

Postoji puno fotografija iz povijesti DVD-Trojeglava negdje u našim starim porodičnim albumima.

Ako ih pošaljete na e-mail; trojeglava@hi.t-com.hr , rado ćemo ih objaviti. cro-trojeglava @ 16:48 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, siječanj 25, 2015


Ovo kolinje se je desilo otprilike prije 40 godina.Sa ove slike više nitko nije živ.

Ostala je samo sjenčanje na ove drage ljude.

cro-trojeglava @ 09:42 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, siječanj 9, 2015


Ovih dana je svoj 91 rođendan proslavila Nada Lukač.Baka Nada je dobrog mentalnog i fizičkoga zdravlja.Za vrijeme lijepog proljetnog i ljetnog vremena baku se može vidjeti kako sjedi na ljetnoj verandi i pozdravlja prolaznike.

Stjepan Patek je svoj devedeseti rođendan proslavio prošlog ljeta.Šćepan je također dobrog mentalnog i fizičkoga zdravlja.
Amalija Šnajder je od njih najstarija i broji svojih 94 godine.

Svima njima poželimo dug i zdrav život te da zajedno sa njima proslavimo njivove 100 rođendane.

cro-trojeglava @ 12:13 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, siječanj 3, 2015


 

Danas smo moj rođak Vilko Šnajder i ja posjetili Amaliju Šnajder,našu tetku i kumu u staračkom domu u Lipiku.Amalija je najstarija Trojeglavčanka rođena 1921.godine u Trojeglavi.Kada smo nenajavljeno stigli kod nje bila je malo zatečena i iznenađena našom posjetom.Prije toga si je mjerila tlak koji je danas nešto viši no što je trebao biti. Amalija je potpuno mentalno zdrava i dobro se sjeća događaja iz prošlosti.Nešto lošije čuje i radi staračke mrene slabije vidi pa joj niti naočale ne pomažu.Dobri uvjeti u staračkom domu sigurno pomažu da se ne mora o ničemu brinuti pa može paziti na svoje zdravlje.

Kada smo odlazili Amalija nam je rekla da se svako veće moli za sve nas i naše obitelji.Moram priznati da me je ganula,zaželjeli smo joj zdravlja i da poživi u spokoju i miru još koju godinu.

cro-trojeglava @ 18:17 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, prosinac 31, 2014


Prođe i ova 2014.g.,nekom sretna,nekom nesretna.Bila je to godina koju će neki htjeti brzo zaboraviti,neki će se je sjećati  bilo po dobru bilo po zlu.

Oduvijek, od kada je svijeta i vijeka tako je i tako će biti.Zato budimo sretni i radujmo se što  smo još uvijek ovdje.

Nadu nam ne može nitko oduzeti i očekujmo od 2015.g.ostvarenje svojih snova i želja.

Neka nam je

 SRETNA NOVA 2015.G.

 

cro-trojeglava @ 12:47 |Komentiraj | Komentari: 0
TROJEGLAVA

Da sam pjesnik, napisao bih najljepšu pjesmu,

o tebi Trojeglavo moja.

O tvojim ljudima koji su bili i jesu najbolji na svijetu.

O tvojim zelenim ulicama,

mirisom jorgovana, okupanim

u koje možeš doći sa četiri strane svijeta.

Svijeta u kojem,razasuti živimo mi sada.

No poeta nisam ja i samo ove skromne riječi moje,

posvećujem tebi Trojeglavo moja.

 

Svibanj/2010.g.              Čoban Z.PROČITAJTE SVE O POVIJESTI TROJEGLAVE OD 
NOVINARA KARLA BLAHE:

TROJEGLAVA-1

TROJEGLAVA-2TROJEGLAVA
KNIGA UMRLIH
1903-1948
 

Brojač posjeta
73734
TagList
Index.hr
Nema zapisa.